Moped | Klass 2

Denna utbildning är till för de som vill ha ett förarbevis för moped konstruerad för en hastighet av max 25 km/h.
Pris: 5600 kr
Bokning: Kontakta oss eller boka online
Kommande tillfällen: Se onlinebokningen

Förarbevis för moped klass 2

Vem skall gå kursen?

När man har fyllt 15 år får man ta förarbevis för moped klass II. Förarbeviset är numera ett krav för att få köra aktuell mopedtyp.

Moped klass 2

Moped klass 2 är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim. Du behöver inte ha ett körkortstillstånd för att gå utbildningen eller skriva testet.

Förloppet för att ta ett förarbevis

Genomgå 2 st teoripass á 4h samt 1 st körlektion á 2h på manöverbana.
Teoriprov på körskolan.
Ovanstående 3 lektioner, böcker samt inlogg till Elevcentralen (internetfrågor) ingår i paketpriset 4900 kr och är en fullständig mopedutbildning utifrån Transportstyrelsens krav.

Teoriprov

När alla delar av utbildningen är genomförd och är i den nivå som Transportstyrelsens kursplan föreskriver blir du rapporterad av oss. Förrän då kan ett teoriprov göras. Kontakta oss efter utbildningen så hjälper vi dig att boka! Efter ett godkänt teoriprov är förarbeviset klart. Det finns ingen uppkörning för moped.

Teoriprovet görs på körskolan. Du tar dig dit på egen hand.

Adress:

Ta Körkort
Östra Storgatan 84
553 21 Jönköping
Tel: 036-35 15 17

Betalnings- samt avbokningsvillkor

Hela kursavgiften ska vara betald senast 2 veckor innan kursstart.

Vid avbeställning tidigare än två veckor före kursstart debiteras 10% av kursavgiften.

Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift.

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.