Moped (AM körkort)

Denna utbildning är till för de som vill köra EU-moped (AM-körkort) i en hastighet av max 45 km/h. Vi har regelbundna kursstarter till vår populära mopedutbildning och ett upplägg som passar alla!
Pris: 5600 kr
Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Se nedan

Körkort för moped klass 1 - AM

Kommande kurser:

v.14 Kursstart 2/4 Jönköping 

v.25 Kursstart 17/6 Mullsjö

v.29 Kursstart 15/7 Jönköping

 

Vem skall gå kursen?

Från det att man är 14 år och 9 månader är det tillåtet att börja övningsköra med moped klass 1 på en godkänd trafikskola. Du kan ta AM körkortet när du har fyllt 15 år, gått en mopedutbildning hos oss, fått godkänt på körningen samt klarat trafikverkets teoriprov.

Krav för att ta AM körkort för moped

Enligt trafikverket behöver du uppfylla följande krav för att ta AM körkort:

1. Du har ett körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
4. Du har fyllt 15 år.
5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.
6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

EU-moped

Moped klass 1 är den så kallade EU-mopeden som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. För att köra den krävs att du har körkort, traktorkort (utfärdat före den 1 oktober 2009) eller körkort för moped klass 1.

Förloppet för att ta ett AM-kort

Genomgå 2 st teoripass á 4h, 1 st körlektion á 2h på manöverbana samt 1 st körlektion á 2h i trafik.
Teoriprov på Trafikverket.
Ovanstående 4 lektioner, digitala mopedböcker samt inlogg till Elevcentralen (internetfrågor) ingår i paketpriset 5600 kr och är en fullständig mopedutbildning utifrån Transportstyrelsens krav.

Teoriprov

När alla delar av utbildningen är genomförd och är i den nivå som Transportstyrelsens kursplan föreskriver blir du rapporterad av oss. Förrän då kan ett teoriprov genomföras. Efter ett godkänt teoriprov är AM-kortet klart. Det finns ingen uppkörning för moped.

Teoriprovet görs på Trafikverket. Du tar dig dit på egen hand. Du ska vara på plats en stund innan provtiden för att ta ett foto till körkortet.

Trafikverkets kostnad för teoriprov är 325 kr, fotoavgift 80 kr och tillverkningsavgift 150 kr.

Du kan boka ditt teoriprov på Trafikverkets hemsida.

Adress:

Trafikverket
Bataljonsgatan
8553 05 Jönköping
Tel: 077-117 18 19

Betalnings- samt avbokningsvillkor

Hela kursavgiften ska vara betald senast 2 veckor innan kursstart.

Vid avbeställning tidigare än två veckor före kursstart debiteras 10% av kursavgiften.

Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift.

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.